Assegurances‎ > ‎Actualitat‎ > ‎

Les cobertures més curioses que no sabies de la teva pòlissa

posted May 25, 2017, 4:24 AM by Agencia Pera

"Les pòlisses de diverses companyies inclouen moltes cobertures que pocs aprofiten com  ara : el muntatge de mobles o serveis de bricolatge"

"En les assegurances de la llar, s'inclouen nombroses cobertures que el client desconeix perquè no s'ha llegit el contracte o perquè ha oblidat el seu contingut quan té davant seu el contratemps.

Això no significa que la pòlissa cobreixi tots els desperfectes, perquè si les goteres provenen d'una esquerda a la façana de l'edifici no tancada abans de la tempesta o d'una mala impermeabilització de la terrassa, segurament la companyia es limitarà a pagar la pintura. Un altre  exemple vàlid: si durant la reforma d'una casa l'operari trenca, un televisor amb deu anys de vida; l'assegurança abonarà una quantitat testimonial. Mai l'import total necessari per adquirir un nou electrodomèstic. L'antiguitat pesa molt.

Les asseguradores de les més importants del país afirmen que aquestes són algunes de les cobertures menys conegudes: Reposició de documents, com escriptures, poders o hipoteques, que s'hagin deteriorat o destruït (per exemple en un incendi); responsabilitat civil mediambiental (en el cas que es produeixi algun problema pel clor d'un piscina, posem per cas); localització d'aigua sense danys (en el reg automàtic del jardí es produeix una fuita que només es detecta en la pujada del consum, s'abona també aquest excés); béns refrigerats afectats per una caiguda de la llum (la companyia abona l'import del que estava emmagatzemat aportant un tiquet de compra o fotos dels articles afectats). Així mateix, està cobert el robatori de la cartera fora de casa, s'assegura la mascota i dels danys que pugui causar a tercers o es presta assistència jurídica sobre dubtes relacionats amb les a comunitats de veïns.

Les companyies defineixen algunes cobertures gratuïtes que no s'utilitzen, com l'assistència informàtica (assessorament per a la compra de productes o per solucionar un problèma a l'ordinador), defensa jurídica per accidents fora de la llar (per exemple, si l'usuari és atropellat com vianant) i el bricolatge, que alguna companyia situa entre els serveis que s'ofereixen a les pòlisses plus o premium. Aquest últim servei inclou des del muntatge de mobles tipus Ikea a col·locar bombetes o penjar quadres.

Una pòlissa normal d'un adossat podeu rondar els 300 euros anuals, mentre que la d'un xalet puja a 600 i la d'un pis baixa a 150, segons la mitjana efectuada per una de les firmes consultades, que apunta que les pòlisses premium doblen aquestes quantitats.

Quines cobertures es poden trobar aquí? Doncs, per exemple, es pot assegurar al personal domèstic, béns que li han deixat al client o que són d'aquest i els porta a una segona residència. La companyia també es fa càrrec de la reparació del telèfon mòbil o de la tablet si cauen a terra i es fan malbé. Un altre servei integrat en aquest ampli grup és l'assistència domiciliària: si el client té un accident, la companyia li pot posar, durant el temps de recuperació, a una persona que porti els nens a l'escola o que vagi a fer la neteja de la casa , i fins i tot enviar a un perruquer si cal.

A més a més, l'assegurança de la llar també pot incloure l'assistència d'un advocat davant un acomiadament improcedent, el desplaçament a l'estranger si un familiar directe ha estat ingressat en un hospital, el robatori o pèrdua d'equipatge, l'allotjament temporal si l'habitatge ha quedat inhabilitat, danys que puguin ocasionar els nens jugant o que puga causar el titular del segur si es cau un objecte que està transportant en un vehicle a motor."

Modificat del Diari de Girona.


Comments